Komunikat Rady Stałej i biskupów diecezjalnych z Jasnej Góry

W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, a następnie odbyło się spotkanie biskupów diecezjalnych.

1. Biskupi wyrazili zatroskanie o pokój na Kaukazie i solidarność z narodem gruzińskim oraz ze wszystkimi cierpiącymi z powodu wojny. Wyrazem tej solidarności jest m.in. pomoc charytatywna płynąca z Polski, zbiórka w kościołach w dniu 31 sierpnia oraz modlitwa za ludzi mieszkających w tym niespokojnym rejonie świata. W tym kontekście biskupi przypominają słowa papieża Benedykta XVI, wypowiedziane podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański: „Moralna siła prawa, uczciwe i przejrzyste negocjacje dla rozstrzygnięcia kontrowersji, poczynając od kwestii związanej z integralnością terytorialną i samostanowieniem narodów, wierność danemu słowu, poszukiwanie dobra wspólnego – oto niektóre z głównych dróg do przebycia. Należy nimi iść z wytrwałością, by zbudować owocne i szczere relacje” (Anioł Pański, 24.08.2008 r.)
2. Kościół w Polsce solidaryzuje się z mieszkańcami tych rejonów Ukrainy i Polski, które w ostatnich tygodniach zostały dotknięte klęskami żywiołowymi. Biskupi dziękują Caritas Polskiej i Caritas diecezjalnym oraz wszystkim ludziom dobrej woli, śpieszącym z pomocą poszkodowanym. Jednocześnie zwracają się z apelem o kontynuowanie pomocy oraz solidarności sąsiedzkiej i ogólnopolskiej.
3. Rada Stała Episkopatu Polski ponownie podjęła sprawy duszpasterstwa Polaków za granicą, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, gdzie skala problemów nowej emigracji jest największa. Choć fala wyjazdów zarobkowych ostatnio wydaje się zmniejszać, to nadal pozostaje poważnym wyzwaniem dla wielu rodaków i tysięcy rodzin; jest to również ciągle aktualne wyzwanie dla duszpasterstwa. Zadaniem Kościoła katolickiego w Polsce jest zapewnienie rodakom opieki duszpasterskiej wraz z możliwością korzystania z katechezy i pielęgnowania polskich tradycji. Równocześnie biskupi proszą wyjeżdżających i już pracujących za granicą o korzystanie z duszpasterstwa dla Polaków, a także o uczestnictwo w życiu kościelnych wspólnot lokalnych.
4. Rada Stała zapoznała się ze stanem zmierzających do zakończenia prac Komisji Majątkowej. Rozpatruje ona wnioski podmiotów kościelnych o zwrot mienia zagrabionego przez władze komunistyczne wbrew ustanowionemu przez te władze prawu. Pojawiające się ostatnio wątpliwości – które należy wyjaśnić – nie mogą przesłonić wieloletnich efektów pracy Komisji.
5. W związku z przypadającą 28 sierpnia siedemdziesiątą rocznicą urodzin Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, biskupi skierowali do Jubilata okolicznościowy list. Dziękują w nim Bogu za jego posługę dla Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce. Wyraziła się ona dziesięcioletnią służbą u boku Jana Pawła II w Watykanie, a w ciągu ostatnich 19 lat niestrudzoną pracą przedstawiciela Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej w Polsce. Zaowocowała ona m.in. reorganizacją struktur kościelnych oraz podpisaniem konkordatu między Rządem Polski a Stolicą Apostolską. Biskupi powierzają osobę Księdza Arcybiskupa, pierwszego Nuncjusza po zmianach ustrojowych w naszym kraju, modlitwom wiernych przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej.

6. Początek nowego roku szkolnego jest okazją do refleksji nad wychowaniem młodego pokolenia przez rodziny, wspartym przez szkoły i parafie. Współpraca tych środowisk jest niezbędnym warunkiem integralnego wychowania dzieci i młodzieży. Zarówno próba zastępowania rodziny, jak i pozbywanie się odpowiedzialności własnej przez rodziców, nie służą wychowaniu. Biskupi wyrażają nadzieję, że przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie edukacji pójdą w kierunku dobra młodego pokolenia oraz będą twórczą i spokojną kontynuacją rozpoczętej w latach 90. reformy systemu oświaty. Biskupi modlą się i zapraszają do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców rozpoczynających nowy rok szkolny.
7. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej biskupi w obecności tysięcy pielgrzymów sprawowali Eucharystię na szczycie jasnogórskim. Dzień ten był uwieńczeniem pielgrzymowania na Jasną Górę wiernych z Polski i zagranicy. Biskupi podziękowali wszystkim organizatorom i uczestnikom pielgrzymek za lipcowe i sierpniowe świadectwo wiary oraz przywiązania do Matki Bożej. W czasie Mszy Świętej dziękowali za służbę zakonu paulinów w 700. lecie zatwierdzenia ich reguły przez Stolicę Apostolską. Uczestnicy Eucharystii objęli modlitwą także wszystkich rolników dziękując za ich trud pracy na roli i zachęcając do podobnej modlitwy we wspólnotach parafialnych, zwłaszcza w czasie obchodu tradycyjnych dożynek.
Na zakończenie biskupi udzielili wszystkim Rodakom, zarówno w kraju, jak i za granicą, pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisani: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy zgromadzeni na Jasnej Górze

Częstochowa, 26 sierpnia 2008 roku

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
17 czerwca 2021

(168. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4958870