„Wybierz Życie”- program słowno-muzyczny z okazji IV rocznicy śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II – Albigowa – 02.04.2009r.

W programie zostały wykorzystane teksty: z Encykliki Evangelium Vitea, Tryptyku Rzymskiego i Autobiografii Ojca Świętego Jana Pawła II

Życie…życie człowieka…czym jesteś…czym jesteś życie, że sam Bóg całą Ewangelię tobie poświęca?...na obraz i podobieństwo swoje BÓG stworzył człowieka…, z miłości stworzył mężczyznę i kobietę…, po czym im pobłogosławił i uczynił im ziemię poddaną…, a kiedy nieposłuszeństwem zgrzeszyli…, Syna Swego Jednorodzonego dał…, aby życie mieli i mieli je w obfitości….

W Księdze Powtórzonego Prawa powiada Bóg człowiekowi: „ Kładę dziś przed tobą życie i dobro, oraz śmierć i zło…Wybierz życie!” – /wprowadzenie/ - Tadeusz Rogowski

„Pierwszy Widzący” – recytacja Beata Patrzałek

Tekst I – „Człowiek jest powołany do pełni życia………stanowi fundament współżycia między ludźmi oraz istnienia wspólnoty politycznej” – Elżbieta Ulman

„Kocham Cię życie” – śpiew Barbara Hoły
„Obraz i podobieństwo” – recytacja Damian Szczepański

Tekst II – „W tym miejscu pragniemy……….przedwczesne spowodowanie śmierci w momencie uznanym za najwłaściwszy”. – Elżbieta Ulman

„Powiedz ludziom, że kocham ich” – śpiew Kapela
„Prosakrament” – recytacja Beata Patrzałek
„Barka” – śpiew Kapela

Tekst III – „Moralność chrześcijańska jest wymagająca…..……. Trud ten okupuje łaska spotkania z Bogiem .” – Tadeusz Rogowski

„Popatrz, jak szybko mija czas” – śpiew P Organista

Tekst IV – „Śmierć jest doprawdy wielką tajemnicą……….który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień” – Tadeusz Rogowski

„Spełnienie” – recytacja Damian Szczepański

Tekst V – „Pamiętaj, że prochem jesteś………..gdy wiem, że wszystkie upadną” – Tadeusz Rogowski

„Jaka róża taki cierń” – śpiew Barbara Hoły

Tekst VI - „Krew Chrystusa objawia……….Gdzież jest o śmierci twój oścień” – Elżbieta Ulman

„Emilii Matce Mojej”- recytacja Beata Patrzałek
„Ojcze wzywam Cię” – śpiew P Organista

Opiekun Kapeli – P. Alina Szpunar
Nagłośnienie P. Jan Baran – Dom Kultury Albigowa

Program przygotowała Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
Prowadzenie P. Tadeusz Rogowski – prezes POAK

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
17 czerwca 2021

(168. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4959002