Co to jest Duchowa Adopcja?

"Ewangelia życia nie jest przeznaczona jedynie dla wierzących: jest dla wszystkich".
"Działać na rzecz życia, to znaczy przyczyniać się do odnowy społeczeństwa przez budowanie wspólnego dobra".

Mamy możliwość zjednoczenia się z Ofiarą Chrystusa np., poprzez włączenie się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wyraża się ono podjęciem specjalnej codziennej modlitwy, odmawianiem jednej tajemnicy Różańca Świętego, oraz dodatkowymi praktykami religijnymi. Okazujemy przez to miłość drugiemu człowiekowi, poczętemu dziecku.
Właśnie ta możliwość, jaką stanowi włączenie się w Dzieło Duchowej Adopcji jest wielkim wyróżnieniem, a zarazem łaską, gdyż składamy bezinteresowny dar z siebie na rzecz bliźniego i to najbardziej niewinnego, bezbronnego. Sam Chrystus wskazał na to, że "Wszystko cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25, 40).

Mamy zatem niezwykłą szansę, by zaskarbić sobie szczególne łaski u Boga, gdyż Jego Syn utożsamia się z "braćmi najmniejszymi". Dlatego niech ten Rok Święty stanie się dla nas sposobnością do okazania miłosierdzia zgodnie ze słowami zawartymi w Ewangelii: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" (Łk 6, 36).
Również Ojciec Święty Jan Paweł II podkreśla i akcentuje bardzo często w swoich wystąpieniach wartość każdego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci. Mówi wprost o wielkiej łasce, którą otrzymają ludzie podejmujący modlitwę i różnego rodzaju działania na rzecz obrony tego życia. Jednym ze sposobów takiego działania, zatwierdzonym przez Kościół, jest Dzieło Duchowej Adopcji, które może podjąć każdy człowiek.

Istota Duchowej Adopcji.
Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki,
a także prośbą do Ojca Niebieskiego o łaski i świętość dla jego rodziców.
Włączenie się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego czyni nas duchowymi rodzicami dziecka, którego imię znane jest tylko Bogu. Tak jak każde dobro, ostatecznie okaże się wobec Boga, tak też z tym dzieckiem spotkamy się najpewniej w wieczności.
Istotą Duchowej Adopcji jest ochrona życia poczętego, daru samego Boga. Jest ona również dziękczynieniem za własne życie, a zarazem dopełnieniem daru rodzicielstwa dla tych, którzy nie mogą mieć własnych dzieci. Stanowi też szansę ekspiacji dla tych, którzy popełnili aborcję, bądź
w jakimś stopniu w niej współuczestniczyli. Modlitwa Duchowej Adopcji jednoczy człowieka
z Bogiem i chroni przed złem. Poprzez modlitwę w obronie dziecka poczętego oddajemy się w pełni Bogu nie licząc na własne siły i na osobiste zwycięstwo, lecz na pomoc z ręki najlepszego Ojca, który może swoją nadprzyrodzoną mocą dokonać przemiany serc.

Warunki podjęcia Duchowej Adopcji

Aby podjąć dzieło Duchowej Adopcji trzeba spełnić trzy warunki:
1. Należy przez dziewięć miesięcy odmawiać specjalną modlitwę codzienną. Otrzymuje ją każdy na blankiecie przyrzeczenia w trakcie składania uroczystych zobowiązań wspólnych czy indywidualnych w czasie Mszy św. Na tym blankiecie znajduje się również fragment Ślubów Jasnogórskich dotyczących obrony życia. Przez tę modlitwę przyczyniamy się także do ich wypełnienia.
2. Trzeba przez dziewięć miesięcy rozważać jedną tajemnicę różańca św.
3. Powinno się też spełniać dobrowolnie przyrzeczone praktyki religijne.

Drogie siostry i bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z szatanem, namawiającym do zabicia dziecka poczętego. Niech każdy z was, posłuszny Duchowi Świętemu, Który was natchnął do tego duchowego daru, broni jednego "swojego" dziecka; niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza modlitwa, Komunia św., post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.


PRZYRZECZENIE DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO
• Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci
• Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych
• postanawiam i przyrzekam
• że od dnia ...... (podajemy datę dnia podjęcia adopcji)
• w Uroczystość ......
• biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko
• którego imię jedynie Bogu jest wiadome
• aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
• oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.
• Tymi modlitwami będą:
• jedna Tajemnica Różańca
• moje dowolne postanowienia
• modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Wszyscy, którzy włączyli się w dzieło Duchowej Adopcji powinni stawać w obronie życia w różnych sytuacjach na tyle, na ile pozwalają im materialne i duchowe możliwości np:
• pomagać rodzinie wielodzietnej lub matce samotnie wychowującej dziecko;
• adoptować na drodze prawnej sieroty;
• podjąć dodatkowe modlitwy np: Koronka do Miłosierdzia Bożego, litanię, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale itp.;
• jak najczęściej w rodzinie łączyć się modlitewnie przy Apelu Jasnogórskim;
• w miarę możliwości - w tygodniu uczestniczyć we Mszy św. lub w nabożeństwie;
• wypowiedzieć walkę swoim słabościom, nałogom, złym przyzwyczajeniom;
• przebaczać zło, którego doświadczyliśmy od innych ludzi;
• ofiarować Bogu modlitwę, chorobę, cierpienie, samotność, czy radość;
• w rodzinie oraz indywidualnie rozważać Pismo Święte;
• włączyć się w grupę modlitewną przy parafii po to, aby bardziej poznać, umiłować Boga i z Nim na co dzień żyć;
• pomagać kapłanom (zastępcom Chrystusa na ziemi) we współtworzeniu Kościoła Powszechnego.

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
17 czerwca 2021

(168. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4958913