łaskiś pełna
Czy w modlitwie Zdrowaś Mario można powiedzieć łaskiś pełna? Skąd wzięło się to -ś na końcu?
Czy poprawnie powiedzieć Chwała Ojcu (...) jak była..., czy może jak było?
Pozdrawiam
Leszek
Z przyjemnością odpowiadam na pytania pana Leszka:

1) Odmawiając modlitwę Zdrowaś Maryjo, można mówić zarówno łaski pełna, jak i łaskiś pełna. Są to dwa sposoby skrócenia grzecznościowego tytułu łaski jesteś pełna, tzn. albo pomija się czasownik jesteś, albo jego końcówkę -(e)ś – wykładnik 2.os.lp. – dołącza się do rzeczownika łaska. Możliwe byłoby również dołączenie tej końcówki do przymiotnika pełna: łaski pełnaś (jak tytułowe zdrowaś). Warto dodać, że dawniej mawiano tu miłości pełna. Są to różne odpowiedniki łac. gratia plena i grec. kecharitōménē.

2) Modlitewna formuła Chwała Ojcu... była spełnia warunki poprawności językowej. Jest tu zachowany związek zgody między chwała (rzeczownik lp. r.ż.) i była (czasownik w lp. r.ż.).

Serdecznie Pana pozdrawiam
— Krystyna Długosz-Kurczabowa, Uniwersytet Warszawski

 [1] 

Powrót

Dzisiaj jest

czwartek,
17 czerwca 2021

(168. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4959084