Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w naszej Parafii

 

W naszej Parafii, na początku roku szkolnego 2007/2008, rozpoczęło działalność Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci. Dzieło to, aby mogło właściwie rozwijać się, potrzebuje asystencji osób dorosłych: wychowawców, katechetów, animatorów i rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i liczymy na ciągłe wsparcie. Opiekunem Dzieła jest Pani katechetka Anna Szela.


Obecnie istnieją dwie „ 12" - PDMD z Albigowej: „Pomóż i Ty.

 

I: „12”


Gabriela Bytnar IVa, Wioletta Kluz IVa, Dominika Kluz IVa, Natalia Musz IVa, Marlena Balawejder IVa, Patrycja Maciejak IVa, Patrycja Murias IVa, Kamila Seroka IVa, Hubert Trojnar IV a, Łukasz Falger IVa, Daniel Kluz IVa, Jakub Flejszar IVa,

 

II: „12"


Barbara Szylar IVb, Andżelika Reizer IVb, Katarzyna Sowa IVb, Karolina Pałuk IVb, Dominika Kłak IVb, Aneta Bujak IVb, Julia Gaweł IVb, Joanna Szpunar IIIb, Jakub Fajger IIIb, Karolina Balawejder IIIb, Karolina Sobek IIIa, Gabriela Balawejder IIIa.

 

III „12"


Przemysław Reizer IVb, Aleksandra Nesterowicz IIIa... CZEKAMY NA CHĘTNYCH KANDYDATÓW!!!

 

Dzieci misyjne mają comiesięczne spotkania formacyjne z opiekunem W tym roku poznają osiem błogosławieństw, codziennie wspierają Misje modlitwą i swoimi ofiarami W tygodniu misyjnym pomagali w rozprowadzaniu kalendarzy, a w okresie Bożego Narodzenia przez kolędowanie wspierali małych Papuańczyków.

 

 

 

KOLĘDNICY MISYJNI

PDMD

od 26.12. 2008 r. do 06.01.2009r.

 

Po raz drugi rozpoczęli swoje misyjne duszpasterzowanie poprzez kolędowanie o Bożym Narodzeniu, pozyskując ofiary pieniężne dla dzieci z Papui Nowej Gwinei od albigowskich rodzin. W tegorocznym okresie Bożego Narodzenia, na wezwanie misyjne pozytywnie odpowiedziało pięciu dorosłych opiekunów, oraz trzydziestu ośmiu małych kolędników tworząc pięć grup kolędniczych.

 

p. Anna Szela (RD) - rejon od Kościoła.

Joanna Szpunar IIIb, Daniel Kluz IVa, Patrycja Murias IVa, Patrycja Maciejak IVa, Gabriela Bytnar IVa, Dominika Kluz IVa, Emmanuela Lebedyńska IIa, Jakub Flejszar IVa.

 

p. Józefa Pysz (AK) - rejon od Handzlówki.

Wioletta Kluz IVa, Michał Rajzer Va, Karolina Balawejder IIIb, Barbara Szylar IVb, Kamila Soroka IVa, Andżelo Kluz IIa

 

p. Anna Fajger (DK) - rejon od mleczarni.

Gabriela Bytnar Vb, Jakub Fajger IIIb, Marlena Balawejder IVa, Barbara Fajger „0”, Dominika Kłak IVb, Małgorzata Cwynar IIIb, Monika Wojturska IIa, Maja Wojturska „0”, Hubert Trojnar IVa, Maciej Kluz Va, Dawid Kluz IGm.

 

p. Halina Gębarowska (DK, RD) - rejon od mostka przez wieś.

Paulina Ruszel Va, Dawid Kleparski Va, Kinga Bytnar IGm, Karolina Nizioł IGm,

Bartłomiej Ruszel IIIb, Grzegorz Szpunar Va.

 

p. Damian Szczepański (RAM) - rejon od młyna.

Karolina Pałuk IVb, Maciej Gargała IIIa, Karolina Sobek IIIa, Kinga Trojnar Vb, Tomasz Musz IIIa, Kacper Reizer IIa, Jakub Szmuc IVb.

 

RD – Rada Duszpasterska, AK – Akcja Katolicka, DK – Domowy Kościół, RAM – Ruch Apostolstwa Młodzieży

 

Dzięki pięciokrotnej sile oddziaływania w pięciu rejonach Parafii pw. Narodzenia NMP, mogli odwiedzić aż 365 Rodzin, które dzieląc się tym co posiadają, ofiarowały dla małych Papuańczyków, kwotę 6 tysięcy 982 zł i 58 gr.

Jestem świadkiem ogromnego zaangażowania dzieci misyjnych, a także dobroci ich Rodziców, że pozwolili im na przygodę niesienia bezinteresownej pomocy, w trudach kolędniczej wędrówki. Obserwując szczodrość Opiekunów, dających swój wolny czas, poświęcenie i odpowiedzialność za dzieci im powierzone oraz otwartość i życzliwość Wszystkich przyjmujących nas w swoich domach, pokładam nadzieję, że PDMD na naszej ałbigowskiej ziemi, dzięki wzajemnej współpracy, będzie się rozwijało w czynionych dziełach i rozrastało w ilość osób pomagających Misjom.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi swym błogosławieństwem, wszystkim osobom związanym z Papieskim Dziełem Misyjnym Dzieci.

 

opiekun PDMD - Anna Szela

KOLĘDNICY MISYJNI

PDMD 2007/2008

 

Wspaniałym doświadczeniem było kolędowanie misyjne. Odwiedzili 44 rodziny w ich domach, kolędowali w Kościele, w Szkole Podstawowej, oraz w GOK-u na koncercie noworocznym. Podczas tej wędrówki misyjnej zebrali od chętnych ofiarodawców kwotę 1717 zł., która została przesłana na Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Warszawie.

Była to jedyna i pierwsza grupa kolędnicza w naszej parafii. Tworzyły ją dzieci z klasy IIIa: Wioletta Kluz, Dominika Kluz, Natalia Musz, Marlena Balawejder, Patrycja Maciejak, Patrycja Murias, Kamila Seroka, Hubert Trojnar, Łukasz Falger, Daniel Kluz, Jakub Flejszar i Gabriela Bytnar z klasy IVB.

Już 150 lat PDMD działa w Polsce. Polskie dzieci pomagają dzieciom całego świata, tworząc ogniska misyjne "12", na których modlitwą, ofiarą, służbą i swymi talentami, pomagają potrzebującym.

Dzieci Komunijne oddają swoje pieniężne prezenty na potrzeby Misji. A w okresie Bożego Narodzenia, tworzą grupy kolędników misyjnych, idąc z dorosłym opiekunem do rodzin w swojej parafii; głosząc radość Bożego Narodzenia i prosząc o ofiarę pieniężną dla wyznaczonego kraju
(w roku 2007/08, było Peru w Ameryce Południowej).

Każdy Kontynent ma swój kolor: Europa - biały; Azja- żółty; Afryka - zielony; Ameryka ­czerwony; Australia - Oceania - niebieski .

Obserwując zapał dzieci, zaangażowanie rodziców i tych, którzy nam otwierali drzwi swoich domów; mamy nadzieję, że w przyszłości roku 2008/09, nasza parafia przyjmie sercem otwartym tradycję kolędników misyjnych, o co bardzo prosimy.

Kolędnicy Misyjni z Opiekunem

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci w Polsce

 

Od 1857 roku Dzieło to, pod nazwą Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, prowadziły w Małopolsce siostry Szarytki. W 1872 r. kierownictwo przejęli Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo. We wszystkich diecezjach zostało ono wprowadzone w 1928 r. Wtedy też został mianowany jego dyrektor krajowy - ks. Hugo Król CM, który mieszkał w Krakowie. W latach 1884-1939 wychodziły w Krakowie "Roczniki" tego Dzieła.
W 1927 r. działało 857 lokalnych stowarzyszeń Dzieła w wielu diecezjach.


W 1933 r. wychodziło 29 tys. egzemplarzy "Roczników Papieskiego Dzieła św. Dziecięctwa Jezusowego". Dzieło liczyło wówczas 300 tys. członków, zgrupowanych w 23 500 "dwunastkach" i 1564 stowarzyszeniach lokalnych.


Działalność Dzieła została przerwana przez wybuch drugiej wojny światowej, a później w wyniku likwidacji w 1949 r. przez władze komunistyczne wszystkich organizacji i stowarzyszeń katolickich. Po Soborze Watykańskim II rozpoczęło ono swoją działalność duszpasterską w latach siedemdziesiątych dzięki intensywnej działalności ks. bpa Jana Wosińskiego, pierwszego po wojnie dyrektora krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych. W drugiej kadencji, od 1975 r., Ksiądz Biskup pełnił też funkcję dyrektora Dzieła Dziecięctwa Misyjnego. W 1981 r. pojawiła się wkładka do "Papieskich Intencji Misyjnych" zatytułowana "Dzieci - dzieciom misji", a od 1983 r. Wydawane jest osobne czasopismo dla dzieci - "Świat Misyjny".


W latach dziewięćdziesiątych odnotowuje się dynamiczny rozwój Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, czego zewnętrznym wyrazem były dwa Kongresy Krajowe PDMD (26-28 VI 1995; 30 - 31 V 1998) oraz liczne kongresy diecezjalne.


We wrześniu 1997 r., z inspiracji Sekretariatu Generalnego w Rzymie, miała miejsce pierwsza w Polsce Szkoła Animatorów Misyjnych, natomiast w czerwcu 1999 r. - III Międzynarodowe Spotkanie PDMD Regionu Śródziemnomorskiego z udziałem delegacji z krajów Europy Wschodniej.

 

Członkowie PDMD

Dzieci

PDMD jest stowarzyszeniem dzieci, które na mocy chrztu są pełnoprawnymi jego członkami i mają w Kościele własną organizację na prawach papieskich. Dzieci w wieku przedszkolnym są kandydatami i przygotowują się do zadań apostolskich w PDMD poprzez formację dostosowaną do ich wieku. W wieku wczesnoszkolnym przyjmowane są do PDMD, najczęściej przy okazji I Komunii św. Otrzymują wtedy legitymacje członkowskie i podejmują statutowe zadania zarezerwowane im w misyjnej współpracy Kościoła. Dzieci w wieku szkolnym (do ostatnich klas szkoły podstawowej) rozszerzają PDMD w szkole i parafii. Często stają się one liderami ognisk misyjnych w parafii i wielu inicjatyw apostolskich. Zadaniem ostatniego etapu formacyjnego w zespołach PDMD jest przygotowanie młodzieży do współpracy misyjnej i przejście wraz z sakramentem Bierzmowania do młodzieżowych struktur PDRW i PDPA.

 

Dorośli

Dzieło to, aby mogło właściwie rozwijać się, potrzebuje asystencji osób dorosłych: wychowawców, katechetów, animatorów i rodziców. Dorośli są więc członkami wspierającymi to Dzieło w jego rozwoju. Często wspierają je również materialnie, ponieważ dzieci przy różnych okazjach zbierają ofiary dla swoich rówieśników w krajach misyjnych i mobilizują do poważnego zaangażowania się w pomoc dzieciom najbiedniejszym. Poprzez dzieci w misyjną współpracę włączają się całe rodziny, i ten etap wspólnego zaangażowania apostolskiego jest dla Kościoła najcenniejszy.

 

Program

Dzieci, organizując się we wspólnotach, podejmują nakreślony przez Założyciela Dzieła program duchowej i materialnej pomocy dzieciom w krajach misyjnych: - bp Forbin-Janson poprosił je o jedno "Zdrowaś Maryjo" codziennie i jednego "grosza" w tygodniu, dlatego codzienna modlitwa i osobiste wyrzeczenia (choćby jednego cukierka) stanowią zasadnicze zobowiązanie członków PDMD; - dzieci dzielą się tym, co otrzymują w prezencie, dlatego z okazji I Komunii św. przygotowują w Białym Tygodniu koperty z jakąś ofiarą pieniężną dla dzieci w krajach misyjnych; - podejmują różne własne inicjatywy zdobywania pieniędzy na ten cel, takie jak zbieranie złomu, makulatury, znaczków itp., przygotowywanie pocztówek, pisanek, wianków, lampionów, organizowanie loterii; - zbierają dla dzieci w krajach misyjnych ofiary od dorosłych, np. kolędując dla misji w okresie Bożego Narodzenia.

 

 

Czas uprzywilejowany i duchowość PDMD

 

Uprzywilejowany czas działalności PDMD to

·  Światowy Dzień Misyjny Dzieci, ustanowiony w 1950 r. przez papieża Piusa XII, a obchodzony w Polsce 6 stycznia lub w najbliższą tej dacie niedzielę;

·  okres Bożego Narodzenia (kolędowanie misyjne);

·  okres Adwentu i Wielkiego Postu (wyrzeczenia dla misji);

·  Biały Tydzień z okazji I Komunii św.;

·  Tydzień Misyjny w październiku;

·  diecezjalne i krajowe kongresy.


Duchowość

Patronem PDMD jest Dzieciątko Jezus. Pan Jezus w Ewangelii ukazuje dziecko jako wzór dla tych, którzy są na drodze do Królestwa Bożego. "Niebo - pisze Jan Paweł II - jest dla tych, którzy są prości jak dzieci, tak pełni zawierzenia jak one, tak pełni dobroci i czyści. Tylko tacy mogą odnaleźć w Bogu swojego Ojca i stać się za sprawą Jezusa również dziećmi Bożymi" (List do dzieci).

Bp Forbin-Janson pragnął na wrażliwości i miłości dzieci zbudować przyjaźń i solidarność bez granic. Wrażliwość dzieci jakby uzupełnia brak wrażliwości dorosłych na tragiczny los dzieci umierających z głodu, osieroconych, wykorzystywanych, prześladowanych. Tak zrodziło się dzieło dziecięcej pomocy niesionej najbardziej potrzebującym.

Dziś na całym świecie Dzieło to przyczynia się do budzenia ducha powszechnego braterstwa, popiera integralny rozwój dzieci, kształtuje ich misyjną świadomość i otwarcie na cały świat. Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka określił PDMD jako "prawdziwą sieć solidarności ludzkiej i duchowej pomiędzy dziećmi starych i nowych kontynentów".

Dzieło nie ogranicza się do obrony praw dziecka i jego godności, ale za swoje podstawowe zadanie przyjmuje objawianie światu miłości Chrystusa. Dzieci stają się małymi misjonarzami Jezusa nie tylko w swoim środowisku, ale również "aż po krańce świata". Swoją misję ewangelizacyjną spełniają mocą wiary i modlitwy obejmującej całą rodzinę ludzką. Tak podejmują swoją współodpowiedzialność za zbawienie sióstr i braci. Pomimo odległości geograficznych i różnic etnicznych czy kulturowych otwierają się na inne dzieci w duchu solidarności i komunii, do jakiej wzywa Chrystus.

Chodzi tu o solidarność nie tyle na płaszczyźnie materialnej, ile w wymiarze duchowym. Obecnie obserwuje się, szczególnie w krajach bogatych, stosunkową łatwość dzielenia się chlebem, o wiele trudniej zaś przychodzi nam dzielić się wiarą. Dlatego trzeba powracać do korzeni PDMD, do jego wymiaru duchowego: modlitwy i ofiary, a dopiero później przechodzić do działania w ramach solidarności materialnej.
Charyzmatem PDMD przekazanym przez Założyciela jest przede wszystkim modlitwa - przez nią dzieci mówią o potrzebach dzieci całego świata miłującemu ich Ojcu. One same są wobec wielkich problemów świata bezradne, ale mogą przedstawiać te problemy Bogu, podobnie jak czynił to Mojżesz w modlitewnym geście uniesionych stale rąk, podczas gdy lud walczył.

PDMD tym różni się od organizacji UNICEF, że jego zadaniem nie jest rozwiązywanie problemów dzieci i młodych świata, ale najpierw przedstawianie w modlitwie tych problemów Bogu, podejmowanie wyrzeczeń i dzielenie się w duchu wiary z dziećmi bardziej potrzebującymi.

 

Dzisiaj jest

czwartek,
17 czerwca 2021

(168. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4959093