Szkolne Koło "Caritas"

W pracy wychowawczej szkoły ważną rolę spełnia Szkolne Koła "Caritas" ściśle współpracujące z organizacją "Caritas". Ich fundament działania opiera się na autentycznym zaangażowaniu młodzieży na rzecz potrzebujących, na wzajemnym zaufaniu, współodpowiedzialności i pracy zespołowej. Głównym celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na krzywdę i cierpienie innych. Zadania Koła wynikają z przykazania miłości - najważniejszej wartości w życiu człowieka bez względu na rasę, wyznanie, czy narodowość. Przedmiotem tej miłości są najsłabsi, którzy sami sobie pomóc nie mogą i nie potrafią. Bezinteresowna pomoc wypływająca z serca ma wielką moc - daje radość wszystkim, którzy znajdą się w jej zasięgu: dzieciom, wychowawcom i tym najmniejszym, najsłabszym, czekającym na otwartą, pomocną dłoń.

Działalność Koła określa regulamin i plan pracy na dany rok szkolny. Regulamin zawiera główne cele, zadania, określa prawa i obowiązki członków oraz strukturę i organizację samego Koła. W planie rocznym zawarte są konkretne zadania do realizacji, które nie są przez nikogo narzucane, lecz stanowią propozycje samej młodzieży i opiekuna wytypowanego przez dyrektora szkoły. Obszarem działania Szkolnego Koła "Caritas" staje się:

·   szkoła,

·   środowisko lokalne,

·  parafia, a w niej ścisła współpraca z Zespołami Charytatywnymi w podejmowaniu dzieł Miłosierdzia, czynny udział w życiu Kościoła.

Opracowywany roczny plan jest oczywiście planem otwartym, bo samo życie przynosi różne niespodziewane sytuacje, którym natychmiast trzeba zaradzić, jak choroba, nieszczęśliwy wypadek.

Praca Koła opiera się na pracach zespołowych, a jej formy zależą od tego, komu członkowie będą w danym czasie pomagać i kim będą się zajmować.

Dokumentacją pracy Koła może być kronika, notatnik spotkań lub gazetka szkolna. Jednak najlepszym i najbardziej prawdziwym obrazem pracy będą uśmiechnięte oczy dziecka lub radość, wzruszenie na twarzy starszego człowieka. I to jest najważniejsze i najistotniejsze w tej działalności.

Aby Szkolne Koło "Caritas" zrealizowało swoje zamierzenia i spełniło pokładane w nim nadzieje, potrzebna jest odpowiednia atmosfera w samym Kole, oparta na wzajemnej życzliwości, zaufaniu i przyjaźni. Tylko w ten sposób można wyzwolić aktywność młodych ludzi, rozbudzić ich młodzieńczy zapał i chęć czynienia dobra. Czas spędzony wspólnie jest czasem budowania wzajemnych więzi, uczenia się współdziałania na rzecz określonego dobra. Ważne jest to, aby każdy człowiek czuł się potrzebny, aby znał swoje miejsce, zadania i aby czuł, że jest kochany przez innych, że jest otoczony troską i opieką przez opiekuna Koła, który powinien być człowiekiem akceptowanym i lubianym przez młodzież, człowiekiem wyrozumiałym i otwartym w stosunku do samej młodzieży i jej realnych możliwości. Musi to być osoba aktywna, pomysłowa, a przede wszystkim umiejąca właściwie rozeznać konkretne sytuacje wymagające świadczenia pomocy.

Ważnym elementem działalności Koła jest współpraca z innymi organizacjami działającymi w szkole, w parafii i w środowisku lokalnym. Szkolne Koło "Caritas" poprzez różne formy działania mogą łączyć społeczność szkolną z lokalną, nauczycieli, młodzież, dzieci i ich rodziców, łączyć wszystkich ludzi o otwartych sercach, gotowych pospieszyć z pomocą potrzebującym. Tworzy się wtedy wspólne działanie ku dobru, łańcuch ludzkich serc, w którym każde ogniwo jest potrzebne i ważne.

Szkolne Koło „Caritas”, działające w Zespole Szkół w Albigowej, powstało w 2007 roku. Inspiratorem jego powstania jest Ks. Piotr Lasota. Początkowo liczyło kilku uczestników. Po rozpowszechnieniu się wieści o istnieniu Koła zgłosiły się następne osoby wyrażające chęć pracy na rzecz potrzebujących. Obecnie koło liczy 16-cie osób.

 

Przewodniczący: Szmuc Anna

Z-ca Przewodniczącego: Pysz  Mikołaj

Skarbnik: Barnat Natalia

 

Członkowie:

Bartman Elżbieta Bartman Piotr

Bytnar Karolina

Falger Jakub

Furman Kamil

Kopała Magdalena

Nizioł Karolina

Pilch Roman

Pysz Robert

Sapińska Kinga

Sieńko Gabriela

Szpunar Jakub

Szpunar Magdalena

 

Akcje Caritasu:

Dzień Papieski

Bombki

Kalendarze Misyjne

Palmy

Zbiórka Odzieży

Buty

 

Dzisiaj jest

czwartek,
17 czerwca 2021

(168. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, I
Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4958927