PROJEKT „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI II edycja ”

O PROJEKCIE

Projekt „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI II edycja ” realizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej w partnerstwie z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w Mielcu w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Kwota dofinansowania z UE: 1 517 084,36  

Wartość Projektu: 1 820 501,23 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 - 31.12.2022

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie i poprawę codziennego funkcjonowania 63 osób (40K i 23M)starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy miejsko wiejskiej Łańcut w okresie od 01.01.2021r do 31.03.2023poprzez utworzenie 3 nowopowstałych miejsc w istniejącym już DDP i utworzenie oraz funkcjonowanie KS dla 35 osób. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane osobom potrzebującym  wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ograniczenia dotyczące samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb oraz bariery w integracji ze środowiskiem zostaną zniwelowane, przyczynią się do zachowania lub podnoszenia poziomu ich życia poprzez kontynuację DDP i utworzenie KS i zwiększenie dostępu doświadczonych tam usług opiekuńczych od 01.01.2021 do 31.03.2023r.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 28 osób (20K,8M) starszych/potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie gminy miejsko wiejskiej Łańcut.

REKRUTACJA DODATKOWA/UZUPEŁNIAJĄCA

 

W związku z rezygnacją  w  projekcie : „Złoty liść opieki II edycja” RPPK.08.00-18-0013/20 kilku osób otrzymujących wsparcie w Dziennym Domu Pomocy Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Albigowej realizator projektu ogłasza od dnia 01-12-2021r. rekrutację dodatkową/uzupełniającą.

Dokumenty można składać w formie pisemnej, osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Dokumenty Rekrutacyjne

W celu wzięcia udziału w rekrutacji do projektu „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI  II edycja” nr RPPK.08.03.00-18-0013/20 należy:

 

Zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji / Udział w Projekcie                 ( Regulamin – kliknij tutaj )

oraz wypełnić poniższe dokumenty:

 Formularz rekrutacyjny

 Zaświadczenie lekarskie

 Klauzula informacyjna

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dzisiaj jest

sobota,
02 lipca 2022

(183. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
5635016