Projekt „Złoty liść opieki” realizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej w partnerstwie z Podkarpacka Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i  budżetu państwa.

Kwota dofinansowania z UE: 4 683 425,40 zł

Wartość Projektu: 4 954 425,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-31.05.2020

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa funkcjonowania osób starszych/ niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Łańcut poprzez:

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Albigowej,

- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,

- realizacja usługi teleopieki.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 85 osób (w tym 52 kobiety i 33 mężczyzn) mieszkających na terenie gminy TŁańcut, niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

W ramach Projektu opieką zostanie objętych:

25 osób w dziennym domu pomocy,

25 osób usługami opiekuńczymi,

20 osób specjalistycznymi opiekuńczymi,

15 osób sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi,

45 osób zostanie objętych teleopieką (wybrane osoby dla których świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze)

 

 

Kontakt

1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJW ŁAŃCUCIE

37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 2aTelefony: (17) 225-81-90   (17) 225-69-14 

pokój nr 2 i 6

2. Kancelaria parafialna Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. NNMP w Albigowej 844

po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach pracy kancelarii

 

3. Biuro Projektu:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

tel. 574 470 120

 

Dokumenty rekrutacyjne i informacje dostępne są w wyżej wymienionych miejscach oraz na stronie internetowej: 

http://www.albigowa.domseniora.net.pl 

Dzisiaj jest

środa,
17 października 2018

(290. dzień roku)

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Środa, XXVIII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
3073217