Projekt „ZŁOTY LIŚĆ OPIEKI” w Albigowej – Gmina Łańcut

 

W związku z zakończoną realizacją projektu „Złoty liść opieki” nr RPPK.08.03.00-18-0098/17, informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z usług, które świadczone były w okresie trwania projektu, czyli pobyt w dziennym domu pomocy, usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, sąsiedzkich usług opiekuńczych oraz teleopieki w formie odpłatnej.

 

Możliwość skorzystania z tych usług zapewnia trwałość projektu do 31.12.2025 r. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług.

 

Koszt poszczególnych usług przedstawia się następująco:

- pobyt w dziennym domu pomocy – 2300zł/osobę

- usługi opiekuńcze – 28 zł/h

- specjalistyczne usługi opiekuńcze – 30 zł/h

- fizjoterapia/rehabilitacja – 80 zł/h

- sąsiedzkie usługi opiekuńcze – 22 zł/h

- teleopieka – 337,00 zł/miesiąc

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem telefonu 574470120.

 

 

 

 

 

Projekt „Złoty liść opieki” realizowany jest przez Parafię Rzymskokatolicką p. w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Albigowej w partnerstwie z Podkarpacka Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 – Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i  budżetu państwa.

Kwota dofinansowania z UE: 4 683 425,40 zł

Wartość Projektu: 4 954 425,40 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2020

 

CEL PROJEKTU

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych, teleopieki oraz poprawa funkcjonowania osób starszych/ niesamodzielnych mieszkających na terenie gminy Łańcut poprzez:

- utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Albigowej,

- realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- wprowadzenie sąsiedzkich usług opiekuńczych,

- realizacja usługi teleopieki.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową stanowi 85 osób (w tym 52 kobiety i 33 mężczyzn) mieszkających na terenie gminy TŁańcut, niesamodzielnych, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

 

W ramach Projektu opieką zostanie objętych:

25 osób w dziennym domu pomocy,

25 osób usługami opiekuńczymi,

20 osób specjalistycznymi opiekuńczymi,

15 osób sąsiedzkimi usługami opiekuńczymi,

45 osób zostanie objętych teleopieką (wybrane osoby dla których świadczone są usługi opiekuńcze i specjalistyczne opiekuńcze)

 

 

Kontakt

 

1. Kancelaria parafialna Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. NNMP w Albigowej 844

po każdej Mszy Świętej oraz w godzinach pracy kancelarii

 

2. Biuro Projektu:

Podkarpacka Fundacja Rozwoju Regionalnego

ul. Sienkiewicza 1 39-300 Mielec

tel. 574 470 120

 

Dokumenty rekrutacyjne i informacje dostępne są w wyżej wymienionych miejscach oraz na stronie internetowej: 

http://www.albigowa.domseniora.net.pl 

 

 


 

 

12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/Z/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na prowadzeniu zajęć i warsztatów dla seniorów  w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/Z/RPO/ALB/2018

 

 

****  

 

12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/D/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na prowadzeniu zajęć i warsztatów dietetycznych  w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/D/RPO/ALB/2018

 

****  

 

 

 

12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/P/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na prowadzeniu zajęć prawniczych  w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/P/RPO/ALB/2018

 

****  

 

12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/PS/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na prowadzeniu zajęć psychologicznych  w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/PS/RPO/ALB/2018

 

****  

 

 

 

12.12.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/K/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na prowadzeniu wartszatów komputerowych  w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/K/RPO/ALB/2018

 

****  

 

 

06.11.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/REH/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na dostawie i montażu wyposażenia sali odnowy/fizjoterapii i gabinetu do rehabilitacji   w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/REH/RPO/ALB/2018

 

****  

05.11.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 01/M/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU nr 01/M/RPO/ALB/2018

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na dostawie i montażu mebli w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej

 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/M/RPO/ALB/2018

 

 

***

 

 

31.10.2018 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   nr 1/K/RPO/ALB/2018 W TRYBIE ROZEZNANIE RYNKU 1/K/RPO/ALB/2018

 

Realizator Projektu "Złoty liść opieki" zaprasza do składania ofert na realizacją zamówienia polegającego na wyposażeniu kuchni i rozdzielni posiłków w Dziennym Domu Pomocy w Albigowej 

 

W ramach Projektu „Złoty liść opieki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Parafię Rzymsko Katolicką p.w Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w partnerstwie

z Podkarpacką Fundacją Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna,

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/RPO/ALB/2018

Dzisiaj jest

sobota,
02 lipca 2022

(183. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
5635026