PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

ZADANIA I CELE

 

Zadania Caritas Parafii obejmują w szczególności następujące kierunki działania:

 

1. Mobilizację charytatywną całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, w szczególności poprzez:

a) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych;

b) czynne włączenie się w katechezę o tematyce charytatywnej;

c) przygotowanie akcji charytatywnych i ich realizację;

d) popularyzowanie informacji na temat potrzeb i działań charytatywnych przez media, gabloty itp.;

e) organizowanie spotkań przedstawicieli różnych wspólnot działających na terenie parafii;

f) aktywne uczestnictwo w projektach podejmowanych przez Caritas Diecezjalną.

 

2. W miarę pełne i stałe rozpoznawanie potrzeb pomocy charytatywnej na terenie parafii i w najbliższym jej sąsiedztwie poprzez:

a) dostrzeganie potrzebującego Chrystusa i pomaganie mu najlepiej jak to jest możliwe.

b) Współpracę z ośrodkami pomocy społecznej;

c) Współpracę z innymi organizacjami o charakterze charytatywnym (z zachowaniem właściwej sobie, katolickiej inspiracji);

d) Pomoc prawną w otrzymaniu należnych świadczeń socjalnych lub uzyskaniu niezbędnych uprawnień.

 

3. Organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym, a w szczególności:

a) chorym, niepełnosprawnym, osobom w sędziwym wieku;

b) rodzinom wielodzietnym przeżywającym trudności

c) samotnym matkom

d) dzieciom i młodzieży;

e) osobom ubogim i przeżywającym inne trudności.

Dzisiaj jest

sobota,
15 maja 2021

(135. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Sobota, VI Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
4886622