Sakramentu bierzmowania młodzieży z klas VIII udzielił ks. bp Krzysztof Chudzio, który przewodniczył także Mszy św. koncelebrowanej, sprawowanej również przez ks. prał. Wiesława Twardego, proboszcza parafii św. Stanisława w Kosinie, dziekana dekanatu Łańcut I i ks. kan. Bogusława Kamińskiego, proboszcza albigowskiego.

29 maja 2022 r. miała miejsce III Parafiada w Albigowej. Po Mszy św. o godz. 15 korowód przeszedł na plac przy Ośrodku Kultury, gdzie licznie zgromadzona publiczność – dorośli i dzieci – uczestniczyła w bardzo ciekawym spotkaniu interdyscyplinarnym o charakterze religijnym, kulturalnym, rozrywkowym i kulinarnym.

Mszę św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. proboszcza Bogusława Kamińskiego sprawowali ks. dr Jan Szeląg (zarazem prowadzący rekolekcje parafialne) i ks. Antoni Ulman. W czytaniu Męki Pańskiej uczestniczył także ks. Krzysztof Pomykała. W konkursie na najwyższą i najpiękniejszą palmę wzięło udział 13 palmowych dzieł (z przedszkola, szkoły i KGW). Najwyższą palmę wykonali p. Litwinowie, a najpiękniejsze w oczach komisji konkursowej okazały się wszystkie – nagrodzono je też upominkami. Komisja konkursowa pracowała w składzie: Adam Hoły, Agata Falger, Anna Ulman i ks. Jan Szeląg.

We wtorek 5 kwietnia 2022 r. odbył się w Albigowej pogrzeb ś.p. Ks. Prałata Adolfa Reizera. 2 kwietnia odszedł do Pana w 97. roku życia i 71 roku kapłaństwa. Urodził się w Albigowej 18.08.1925 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze włocławskiej 24.06.1951 r. Następnie był wikariuszem w Kowalu, Osięcinach i Turku. W roku 1956 został proboszczem w Głuchowie, potem w Łowiczku i od 1978 r. do przejścia na emeryturę w r. 2000 - w Szadku. Na emeryturze zamieszkał w rodzinnym domu w Albigowej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył pomocniczy biskup przemyski ks. Krzysztof Chudzio, a sprawowali ją m.in. ks. dziekan Wiesław Twardy, proboszcz albigowski ks. Bogusław Kamiński, proboszcz i dziekan szadkowski ks. Maciej Korczyński, rodacy albigowscy ks. Antoni Ulman, ks. Jerzy Szpytma i ks. Witold Głuszek, ks. Krzysztof Pomykała, proboszcz wysocki ks. Feliks Paściak, były proboszcz albigowski ks. Tadeusz Barcikowski, byli wikariusze albigowscy ks. Stanisław Świder, ks. Paweł Głazowski, ks. Łukasz Pernal i in.

2 kwietnia 2022 r. odszedł do Pana Ks. Prałat Adolf Reizer, najstarszy kapłan diecezji włocławskiej. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęła eksporta z kaplicy cmentarnej do kościoła parafialnego w rodzinnej Albigowej. Obrzęd i Mszę św. sprawowali ks. proboszcz Bogusław Kamiński, ks. Feliks Paściak - proboszcz z Wysokiej i ks. senior Antoni Ulman, obecny był także ks. katecheta Krzysztof Pomykała. Relacja filmowa: https://www.facebook.com/albigowa.org/videos/282432320749867

Ornaty dedykowane NSPJ i NSNMP zostały ufundowane przez Akcję Katolicką oraz przez rodziców zeszłorocznych dzieci pierwszokomunijnych, będą używane w liturgii w I piątki i soboty każdego miesiąca.

Gminne obchody Święta Niepodległości w Albigowej. Modlitwa i złożenie wiązanek na cmentarzu parafialnym i pod tablicami na murze kościoła oraz Msza św. w intencji Ojczyzny sprawowana przez ks. proboszcza Bogusława Kamińskiego, a następnie ciąg dalszy w Ośrodku Kultury. Relacja z całej uroczystości w Internecie na stronie https://www.facebook.com/gminalancut/posts/2212723202362373. Zdjęcia: Bernadeta Bróż (Gmina Łańcut)

20 września 2021 r. gościł w naszej parafii z wizytacją kanoniczną ks. bp Krzysztof Chudzio. Poniżej relacja ze spotkania w kościele z reprezentacjami klas IV-VIII naszej szkoły, z seniorami w Dziennym Domu Pomocy oraz uroczystej Mszy św. o godz. 17 i spotkania z przedstawicielami organizacji i ruchów parafialnych.

Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawił i kazanie wygłosił ks. Krzysztof Pomykała, albigowski wikary.

25 sierpnia 2021 r. rozpoczął posługę duszpasterską w Albigowej ks. Krzysztof Pomykała. Uroczyste powitanie odbyło się w niedzielę 29.08.2021 r. na Mszy św. o godz. 11. Szczęść Boże księże Krzysztofie w albigowskiej parafii.

Po dwuletnim pobycie w Albigowej ks. Michał Kłopot został skierowany do pracy w innej parafii. Ks. proboszcz i przedstawiciele parafian w serdecznych słowach podziękowali ks. Michałowi za obecność i aktywną posługę kapłańską w Albigowej. Również ks. Michał złożył takież podziękowanie albigowianom. Szczęść Boże na dalszej kapłańskiej drodze, ks. Michale.

15 sierpnia, MB Zielnej, dziękczynienie za tegoroczne plony, błogosławieństwo wieńców dożynkowych przygotowanych przez mieszkańców Albigowej-Granicy, Albigowej-Honi, środkowej części wsi i – tradycyjnie – przedszkolaków (przy pomocy wychowawców i rodziców).

Festiwal rozpoczął się Mszą św. sprawowaną przez ks. proboszcza Bogusława Kamińskiego w albigowskim kościele parafialnym. Kolejna część odbyła się w Ośrodku Kultury (ze względu na deszcz). W Festiwalu swoje kompozycje zaprezentowało 19 Kół Gospodyń Wiejskich z woj. podkarpackiego. W koncercie wystąpiły zespoły z Albigowej, Głuchowa, Wiercan (gm. Iwierzyce) i Zabratówki. Fot. Kinga Balawejder

W niedzielę 4.07.2021 r. gościł w Albigowej bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé – Abong Mbang w Kamerunie od 1997 r. Na wszystkich Mszach św. przekazywał świadectwo pracy misyjnej, a Sumę sprawował z ks. kan. Antonim Ulmanem. W tej Mszy św. wzięli udział także parafianie z Szadku, przybyli do Albigowej z okazji 70-lecia święceń kapłańskich ich byłego proboszcza ks. prał. Adolfa Reizera.

Sakramentu bierzmowania młodzieży z klas VIII udzielił ks. bp Krzysztof Chudzio.

Mszę św. koncelebrowaną sprawowali: ks. Bogusław Kamiński, ks. prał. Wiesław Twardy, proboszcz parafii św. Stanisława w Kosinie, dziekan dekanatu Łańcut I, ks. prał. Edward Śnieżek, emerytowany proboszcz parafii Wysoka, ks. dr Stanisław Kamiński, proboszcz parafii św. Józefa w Głogowie Młp., dziekan dekanatu Głogów Młp., brat Jubilata, ks. Grzegorz Garbacz, proboszcz parafii św. Stanisława w Łańcucie, ks. Antoni Ulman z Albigowej. W uroczystości uczestniczyli także: rodzina Jubilata, przedstawiciele ruchów, organizacji i instytucji parafialnych i wiejskich, parafianie albigowscy, orkiestra dęta, chór.

Rezurekcja, Albigowa, 4.04.2021.

Święcenie pokarmów, Wigilia Paschalna, Albigowa, 3.04.2021.

Liturgia Męki Pańskiej, Albigowa, 2.04.2021.

Msza Wieczerzy Pańskiej, Albigowa, 1.04.2021.

7 lutego 2021 r. podczas uroczystej Sumy odbyło się powołanie członków nowej Rady Duszpasterskiej. Powołania wręczył dziekan dekanatu Łańcut I ks. Wiesław Twardy, proboszcz z Kosiny, w asyście ks. proboszcza Bogusława Kamińskiego i ks. seniora Antoniego Ulmana. Nowa Rada liczy 16 członków.

Pogrzeb odbył się 26 grudnia 2020 r. w Grodzisku Dolnym, rodzinnej parafii ks. Stanisława Grzywny.

Odpust, przyjęcie przez młodzież sakramentu bierzmowania i konsekracja nowego ołtarza eucharystycznego. Uroczystości przewodniczył Metropolita Przemyski Ks. Abp Adam Szal. Informacja oraz homilia Ks. Arcybiskupa również na stronie internetowej Radia Fara: https://przemyska.pl/2020/09/08/albigowa-konsekracja-nowego-oltarza/?fbclid=IwAR1FXpxOAXSXR8UF1FHkCIiH2-0DXgnwZkVixW0_5OHNk_pJX4JjPvIiX14

Podczas uroczystej Sumy parafianie albigowscy podziękowali za tegoroczne plony. Mszę św. celebrowali ks. proboszcz Bogusław Kamiński i ks. Antoni Ulman, starostami dożynkowymi z trzech części Albigowej byli: Elżbieta Bytnar i sołtys Aleksander Kisała ze wsi, Elżbieta i Wacław Balawejdrowie z Granicy oraz Renata i Lesław Szpunarowie z Honi.

6 marca 2020 r. o godz. 20 rozważanie Drogi Krzyżowej prowadziła albigowska młodzież z ks. Michałem.

6.01.2020. w kościele parafialnym w Albigowej gościł pochodzący z Handzlówki ks. dr Jacek Tendej CM, misjonarz, rektor Seminarium Duchownego w Bomana - Port Moresby w Papui Nowej Gwinei.

6.01.2020. w kościele parafialnym w Albigowej gościł ks. dr Jacek Tendej CM, misjonarz, rektor Seminarium Duchownego w Bomana - Port Moresby w Papui Nowej Gwinei.

Święte ćwiczenia misyjne prowadzą ks. prałat dr Andrzej Skiba i ks. Krzysztof Szczepański.

3 grudnia 2019 r. odbyło się podsumowanie pierwszego roku działalności Domu Dziennego Pobytu w Albigowej. Instytucja ta, powstała z inicjatywy ks. proboszcza Bogusława Kamińskiego, funkcjonuje w ramach projektu "Złoty Liść Opieki" (szczegóły na stronie internetowej parafii Albigowa). W uroczystym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerów realizujących projekt: ks. Bogusław Kamński, Anna Pawlos - dyrektor Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Mielcu, Justyna Kosińska - koordynatorka projektu "Złoty Liść Opieki", Marek Kosiński - prezes PFRR w Mielcu. Obecna była kadra DDP z Bogusławą Kuźniar i Zdzisławem Głuszkiem oraz pensjonariusze DDP. Goście zapoznali się z różnymi formami działalności DDP, obejrzeli piękną kronikę i okolicznościową prezentację. Na wystawie zgromadzone zostały prace wykonywane przez uczestników różnorakich zajęć. Zaprezentowano także słowno-muzyczną opowieść o tradycyjnym weselu albigowskim, zakończoną wręczeniem szyszek weselnych i rocznicowym tortem. Pierwszy rok istnienia DDP w Albigowej pokazał, że jest to placówka bardzo potrzebna w naszym środowisku. Zapewne więcej osób chciałoby z niej korzystać, ale póki co warunki lokalowe na to nie pozwalają. Może uda się to w przyszłości.

Sumę odpustową o godz. 11.00 odprawił i kazanie wygłosił ks. dr prałat Roman Chowaniec, proboszcz z Markowej.

W niedzielę 1 września 2019 r. o godz. 9 ks. Michał Kłopot odprawił Mszę św. prymicyjną w swojej pierwszej parafii.

24 sierpnia 2019 r. rozpoczął posługę duszpasterską w Albigowej neoprezbiter ks. Michał Kłopot. Uroczyste powitanie odbyło się w niedzielę 25.08.2019 r. na Mszy św. o godz. 11.

Po trzech latach posługi duszpasterskiej w Albigowej ks. Łukasz Pernal odchodzi do Grodziska Dolnego. Parafianie albigowscy podziękowali Mu za nią 18 sierpnia 2019 r. na Mszy św. o godz. 11.

Relacja również na: http://www.ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=22&artykul=2455&akcja=artykul&fbclid=IwAR0LYM64uY2jC330IQL14L9w7GsbkgV0Ll5HJrpqgZDLmj4stbFGspEhbd4

Więcej informacji i zdjęć na stronie CKGŁ: http://www.ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=22&artykul=2449&akcja=artykul&fbclid=IwAR3Dqb6mQI-mY-_T2cKi9mBXu2EOwgBNtTf9XNZCA0dx_5i3nU5uwrHtlt0, Polskiego Radia Rzeszów: https://www.radio.rzeszow.pl/wiadomosci/23837/30-kwietnych-wiencow-festiwal-kwiatow-w-albigowej oraz na FB: https://www.facebook.com/pg/Ko%C5%82o-Gospody%C5%84-%C5%81a%C5%84cut-Przedmie%C5%9Bcie-818671328315875/photos/?tab=album&album_id=1186379124878425&__tn__=-U-R

Sakramentu bierzmowania młodzieży z klas VIII i III G (80 osób) udzielił ks. abp Józef Michalik.

Parafialne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele parafialnym. Następnie na placu przy Ośrodku Kultury zaprezentowały się wszystkie grupy i formacje wiejskie i parafialne (jedne od strony kulinarnej, inne - od organizacyjnej, inne - od artystycznej...), zawitał policyjny patrol konny, odbył się pokaz umiejętności psa policyjnego, pofrunęły kolorowe baloniki do św. Jana Pawła II itd. itd. Gwiazdą wieczoru był znany zespół "Wędrowne Gitary". Spotkanie zakończył Apel Jasnogórski. Relacja ze zdjęciami również na stronie CKGŁ: http://www.ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=22&artykul=2410&akcja=artykul

Pierwszy albigowski Orszak rozpoczął się uroczystą Mszą św. o godz. 11. Uczestniczyli w niej – oprócz Trzech Króli i licznie zebranych parafian – również Kolędnicy Misyjni, którzy 27 i 28 grudnia 2018 r. z kolędami i życzeniami noworocznymi odwiedzali mieszkańców Albigowej prowadząc zbiórkę pieniędzy na potrzeby misyjne w Rwandzie i Burundi – zebrali 11311 zł. Po Mszy św. wszyscy przeszli do Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu Kapeli Ludowej „Albigowianie”, Kolędników Misyjnych, Scholi „Iskierki Boże” i Kapeli Dziecięcej oraz parafialne i wiejskie spotkanie opłatkowe. Były życzenia i wspólne śpiewanie kolęd. Oprawę kulinarną tego niezwykłego wydarzenia zapewniły panie z Koła Gospodyń Wiejskich (pyszny żurek, wyborne gołąbki i do tego kompot). Było więc i dla ducha i dla ciała.

Uroczystości przewodniczył Metropolita Przemyski Abp Adam Szal. Więcej informacji o DDO na stronie: https://www.albigowa.domseniora.net.pl/ oraz w zakładce: Projekt "Złoty liść opieki" na stronie parafialnej.

W niedzielę 2 grudnia 2018 r. w Ośrodku Kultury w Albigowej - parafialne Mikołajki.

Uroczysta Msza św. w kościele parafialnym i koncert w Ośrodku Kultury.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył rodak albigowski o. January Pusz OP z Borku Starego.

Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Jana Bocka, proboszcza z Handzlówki, z udziałem rodaków albigowskich: o. Januarego Pusza OP i ks. Witolda Głuszka.

Szersza relacja i więcej zdjęć na stronie: http://ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=22&artykul=2203&akcja=artykul

Więcej informacji i zdjęć na stronie: http://ck.gminalancut.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=22&artykul=2182&akcja=artykul

Widowisko plenerowe w wykonaniu Zespołu Ludowego "Sonina" z Soniny na stadionie LKS "Arka" Albigowa 2 kwietnia 2017 r.

Msza Św. za Ojczyznę.

Popołudniowa procesja na cmentarz

Uroczystości Odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił Ksiądz Biskup Jan Niemiec – biskup pomocniczy diecezji kamieniecko – podolskiej na Ukrainie.

Dzisiaj jest

sobota,
02 lipca 2022

(183. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
5635014