„ Idźcie i wy do mojej winnicy”  Mt 20, 4

 

 

Akcja Katolicka - informacje ogólne

 

  1. Czym jest Akcja Katolicka?

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem ludzi świeckich, którzy w sposób zorganizowany, bezpośrednio współpracując z hierarchią,  wypełniają apostolskie zadania /misję/ Kościoła.

Ojciec Święty Jan Paweł II  mówił:„Akcja Katolicka jest wyjątkowym powołaniem, szczególnym charyzmatem, specjalnym urzędem i w strukturze Kościoła zajmuje szczególne miejsce”.

 

  1. Czy jest potrzebna Akcja Katolicka i po co?

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił do biskupów polskich, podczas wizyty ad limina  Apostolorum w 1993r. : „Spełnienie tego wielkiego zadania, jakie Chrystus powierzył Kościołowi, nie jest możliwe bez czynnego zaangażowania katolików świeckich, świadomych swego powołania i misji w Kościele i w świecie. W Kościele wybiła godzina laikatu… Trzeba by polscy katolicy, którzy w okresie mienionych lat próby dali tyle dowodów ofiarności i szczerego przywiązania do Kościoła, dzisiaj, na progu nowej epoki historii naszej Ojczyzny, z nowym zaangażowaniem przyjęli to Chrystusowe zaproszenie, by zajęli w Kościele swoje miejsce, jakie przysługuje im na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania… Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła. Bez niej bowiem infrastruktura zrzeszeń katolickich w Polsce byłaby niepełna”.

 

  1. JakAkcja Katolicka realizuje swoje cele?

We współczesnym świecie głoszona wiara /ewangelizacja/, musi być autentyczna  i prawdziwa. Wg starej łacińskiej maksymy, nic nie można dać, czego się nie posiada.  Stąd też potrzeba stałej i ciągłej formacji wiary członków Akcji Katolickiej poprzez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, korzystanie z Sakramentów Świętych, poznawanie społecznej nauki Kościoła i właściwe odczytywanie znaków czasu. Z wiary rodzą się czyny, czyli chodzi o przenikanie różnych wspólnot i środowisk duchem Ewangelii. Formacja i akcja muszą odbywać się „razem” czyli we wspólnocie.

Główne kręgi, pola i miejsca apostolskiego oddziaływania Akcji Katolickiej to: rodzina, praca, polityka i kultura.

Cele te osiąga się stosując metodę Ewangelicznej Rewizji Życia czyli: widzieć /analiza zdarzenia, sytuacji z życia/, ocenić /co na ten temat mówi Pan Bóg/, działać /podjęcie konkretnych działań/.

 

  1. Jaka jest relacja Akcji Katolickiej do innych stowarzyszeń i wspólnot katolickich?

Akcja Katolicka realizuje wśród stowarzyszeń i wspólnot katolickich ideał i znak jedności Kościoła Chrystusowego. Jest zorganizowana w taki sposób, aby umożliwić kontakt we wspólnocie wszystkich swych członków oraz wszystkich członków Ludu Bożego, aby czynić bardziej skoordynowanym i skutecznym wspólne posługiwanie apostolskie. Do głównych zadań należy stwarzanie innym grupom i stowarzyszeniom katolickim okazji do włączania się w programy lokalnego Kościoła.

 

  1. Jaka jest relacja Akcji Katolickiej do parafii, diecezji, Kościoła Powszechnego?

Podstawowym zadaniem Akcji Katolickiej jest służba w Kościele lokalnym. Z tej racji podporządkowuje ona swoją działalność wymaganiom i wytyczanym zadaniom duszpasterskim Kościoła lokalnego, ofiarowując swoją gotowość współpracy z poszczególnymi instytucjami parafialnymi, diecezjalnymi, czy krajowymi.

 

  1. Jakie jest miejsce kapłana w Akcji Katolickiej?

Kapłani – asystenci uczestniczą w życiu Akcji Katolickiej poprzez troskę o ożywienie i pogłębienie życia duchowego i apostolskiego jej członków oraz troszczą się o zachowanie jedności. Ksiądz – asystent wypełnia swoją posługę jako ten, który uczestniczy w posłannictwie biskupa, jest znakiem jego obecności i członkiem prezbiterium diecezji. Ksiądz – asystent jest mianowany przez kompetentną władzę dla każdej jednostki stowarzyszenia i uczestniczy w zebraniach stowarzyszenia na wszystkich jego poziomach.

 

  1. Jaka jest struktura organizacyjna Akcji Katolickiej?

Strukturę organizacyjną  Akcji Katolickiej należy widzieć w wymiarze parafii, diecezji i kraju.

W parafii działa Parafialny Oddział, powołany przez Biskupa Ordynariusza odpowiednim dekretem, którym kieruje Prezes, wybierany z grona członków  POAK i mianowany przez tegoż biskupa. Członkowie POAK wybierają też Zarząd i Komisję Rewizyjną.

Nad pracą Akcji Katolickiej w parafii czuwa Asystent Kościelny. Jest nim proboszcz parafii Ks. Bogusław Kamiński. Obecnie prezesem AK w Parafii Albigowa jest Pani dr Anna Ulman.

 

W diecezji organami Akcji Katolickiej są:

- Rada Diecezjalna Instytutu, którą tworzą prezesi POAK i osoby mianowane przez Biskupa Ordynariusza, wyróżniające się zaangażowaniem w parafii,

 

- Zarząd Diecezjalnego Instytutu wybierany przez członków Rady DIAK, w którego skład wchodzą: Prezes, dwaj wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie odpowiedzialni za konkretne zadania,

 

- Komisja Rewizyjna składająca się z pięciu osób, wybierana przez Radę DIAK.

 

Akcja Katolicka w diecezji ma Asystenta Kościelnego, którego mianuje Biskup Ordynariusz diecezji.

 

W kraju organami Akcji Katolickiej są:

-   Krajowa Rada Instytutu,

-   Zarząd Krajowego Instytutu,

- Komisja Rewizyjna, wybieranymi tak jak w diecezji, z wyjątkiem mianowania Prezesa przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

Krajowa Akcja Katolicka ma Krajowego Asystenta Kościelnego, mianowanego przez Konferencję Episkopatu.

 

(opracował: Prezes POAK Tadeusz Rogowski)

UCZYNCIE CO WAM POWIE SYN

"Uczyńcie co wam mówi Syn" - pod takim hasłem odbył się 3 sierpnia w Albigowej tegoroczny, trzeci już z rzędu Sierpniowy Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Akcję Katolicką archiprezbiteratu łańcuckiego. Piękny obiekt klubu sportowego Arka, położony wśród albigowskich sadów, bogata oprawa artystyczna i wspaniali wykonawcy oraz różnego rodzaju atrakcje sprawiły, że nikt, kto w to niedzielne, sierpniowe popołudnie skorzystał z zaproszenia i uczestniczył w festynie, nie narzekał na brak dobrej rozrywki.
     Taki też cel przyświecał organizatorom, aby stworzyć całym rodzinom możliwość wspólnego spędzenia wolnego czasu w sposób przyjemny, kulturalny i zdrowy - inny niż na co dzień proponuje dzisiejszy świat.

Festyn rozpoczęło odniesienie do słów, które wypowiedziała Niewiasta do swojego Syna w Kanie Galilejskiej: Uczyńcie co wam mówi Syn, a zakończył Apel Jasnogórski prowadzony przez Asystenta Diecezjalnego ks. prałata Józefa Niżnika. Między czasie kilkutysięczna publiczność podziwiała występy artystyczne lokalnych zespołów między innymi big-band z Wysokiej Łańcuckiej, dziecięcy zespół taneczny Pyza z Albigowej, młodzieżowy zespół tańca ludowego Młodzi Albigowianie z Albigowej, kapelę ludową z Albigowej i gościnnie występującą orkiestrę dętą z Grodziska Dolnego. Niespodzianką, były 2 urocze pary ze Szkoły Tańca Towarzyskiego Aksel w Rzeszowie /jedne z najlepszych w kraju/, które wprowadziły nas w nastrój argentyńskiego karnawału. W miarę upływu czasu emocje rosły, by po wejściu na scenę Danusi i Zbyszka z Happy Endu osiągnąć zenitu. Z głośników zabrzmiały jakże piękne dawne przeboje: Jak się masz kochanie, Nadaj do mnie S.O.S, Zza siedmiu gór i rzek, czy nowsze: Dobrze się mam kochanie i Białe anioły.

A kiedy to już nie On /Jan Paweł II/, ale Jego duch z Domu Ojca podsumował wysiłek młodych artystów, słowami "że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe ", tu i ówdzie wypłynęła z oka łza i wszyscy powstali, by oddać Mu hołd i z początku nieśmiało, ale później coraz mocniej dało się słyszeć O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś.

Tak zakończył się, stojący na wysokim poziomie artystycznym, przegląd piosenki oazowo-pielgrzymkowej, przedstawicieli 9 dekanatów wchodzących w skład archiprezbiteratu łańcuckiego.

I kiedy w chwilach słabości zastanawiam się czasami i zadaję sobie pytanie: czy warto? to, dla tej jednej, jedynej łzy warto!

Warto, dla tych uśmiechniętych i zadowolonych buziek malutkich, średnich i dorosłych już osób, bo było inaczej, z Bogiem, z ludźmi, bez przekleństw, bez przemocy, bez alkoholu, a jednak wesoło i dziwili się niektórzy i powtarzali, co oni ze mną zrobili?
Jeżeli zaś Pan pozwoli, to już dzisiaj rozpoczniemy przygotowania do przyszłorocznego IV Sierpniowego Festynu Rodzinnego w Przeworsku.

Dziękuję Panu Bogu i Pani Łańcuckiej, która trwała z nami cały czas, przypominając niejako: "uczyńcie co wam mówi Syn", za te piękne duchowe  przeżycia, za piękną pogodę, za wszystko dobro, które się wydarzyło, za wszystkich kapłanów na czele z ks. prałatem Władysławem Kenarem, ks. prałatem Józefem Niżnikiem i ks. Proboszczem Tadeuszem Barcikowskim, za Zarząd DIAK z prezesem Panem Kazimierzem Krylą, za zacnych gości, za wszystkich dobroczyńców i tych, którzy byli biorcami tego daru, za wszystkich uczestników, za wszystkich, którzy pozytywnie odpowiedzieli na apel powstrzymania się od handlu napojami alkoholowymi.

Wszystkim  bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam: Szczęść Boże!

Odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej
Archiprezbiteratu Łańcuckiego
Tadeusz Rogowski

Dzisiaj jest

sobota,
02 lipca 2022

(183. dzień roku)

Transmisja Mszy Świętej

                              Kościół Albigowa

Zegar

Jestem z wami.

Święta

Sobota, XIII Tydzień zwykły
Rok C, II
Dzień Powszedni albo wsp. Najśw. Maryi Panny w sob.

Wyszukiwanie

Sonda

Czy modlisz się modlitwą różańcową?

sporadycznie

wcale

codziennie


Licznik

Liczba wyświetleń:
5634960